You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítavam...

Verve Services

finančná podpora


VERVE: "Čistota na prvom mieste."

Vďaka komplexnej ponuke služieb v rámci facility managementu vie Verve Services poskytovať svojím klientom kompletné portfólio služieb a tým zabezpečiť bezproblémový chod jednotlivých objektov, či dopravných prostriedkov. Spoločnosť je zároveň držiteľom dvoch noriem ISO 9001 a 14001 určujúce požiadavky na systém manažérstva kvality a systém manažérstva environmentu.

 

 

Vo svojich pracovných postupoch Verve Services používa najnovšie poznatky a moderné technológie, ktoré výrazným spôsobom uľahčujú a zefektívňujú pracovný proces. Ako jedna z mála firiem využívame pri pracovných postupoch prvky IoT (Internet of Things), čo oceňujú najmä naši klienti. Veríme totiž tomu, že zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a zlepšovanie úrovne služieb je úzko späté s profesionalizáciou a technologickým rozvojom spoločnosti.

 

 

Podporujeme cyklistov z ŠK Cyklo-Tour Sereď a chceme v tom pokračovať aj naďalej. Radi podporíme šport a pohyb, ktorého je svojím spôsobom aj v našej práci pomerne veľa. :-)