You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítavam...

Mesto Sereď

finančná podpora


MESTO SEREĎ: "Každý rok o krok vpred."

Mesto Sereď leží v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale Váhu. Katastrálne územie mesta leží po oboch stranách rieky Váh, ktorá preteká mestom, avšak iba malou časťou na ľavej strane Váhu. Vrátane integrovaných častí Dolný Čepeň, Stredný Čepeň, a k mestu patrí i miestna časť Horný Čepeň, leží v severnej časti okresu Galanta v trnavskom kraji. Mesto leží v rovine medzi Váhom a Dudváhom, ktorá je mierne členená iba starými poriečnymi valmi a mŕtvymi ramenami, v západnej časti s pieskovými dunami.
Mesto leží v nadmorskej výške v rozmedzí od 124 m n.m. až p 130 m n.m. povrch celého katastrálneho územia je plochý a výškové rozdiely sú len minimálne.

 

Mesto je hlavný partnerom klubu ŠK Cyklo-Tour Sereď od jeho začiatku. Vďaka podpore primátora mesta a zastupiteľov mestského úradu, môže klub fungovať, propagovať mesto na Slovensku aj v zahraničí na rôznych podujatiach, organizovať medzinárodné preteky DHL Sereďmaratón, viesť mladých ľudí k športu, podieľať sa na rôznych aktivitách pre obyvateľov mesta a okolitých obcí.